Menü
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI
Unvanı : Elektrostart Elektronik Ve Mak. San A.Ş. (elektrostar) 
Adresi : OĞLANANASI ATATÜRK MAH. Cadde/Sokak:2 CAD. No:129 Menderes 35000 İzmir TÜRKİYE
Tel : (232) 253 56 96
E-Posta : bilgi@elektrostart.com

1.2- ALICI
Adı, Soyadı / Unvanı : ......
Adresi : ......
Tel : ......
E-Posta : ......

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşmenin konusunu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait www.estart.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ve alışveriş sürecine ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.

 

MADDE 3 - SATIN ALINAN ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. Ürünün marka ve modeli, rengi, miktarı, garanti süresi, tüm vergiler dâhil olmak üzere Türk Lirası cinsinden satış fiyatı:

 

Ürün Adı : ......
Adet : ......
Satış Bedeli (KDV Dahil) Toplam : ......

 

3.2. Ödeme Şekli: HAVALE / EFT veya KREDI KARTI ile .... taksitli işlem

 

- Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, ek taksit ve/veya öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın tasarrufundadır. Bu durumda ortaya çıkabilecek vade farkı, komisyon veya her ne nam ve sair ad altında olursa olsun banka tarafından yansıtılacak ücretten tüketici sorumludur.

 

- Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı meblağ seçmiş olduğunuz taksit adedine bölünecek ve kredi kartı ekstrenize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir.

 

- Tüketici, taksitle yaptığı alım işlemini bir bankaya ait kredi kartı ile yapması sebebiyle, taksitleri geç ödemesi durumunda banka tarafından uygulanacak temerrüt faiz oranlarını işlemi yaptığı bankadan gecikmeksizin teyit edeceğini ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

- Havale seçeneği ile tamamladığınız siparişlerin ödemesinin 7 gün içinde gerçekleştirilmemesi halinde siparişiniz sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

 

- Havale seçeneği ile yapılan ödemelerde banka tarafından uygulanan havale/eft gönderimine ait ücretler/masraflar alıcı tarafından ödenir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. Alıcı, iş bu Sözleşme öncesinde Satıcı tarafından ürün sayfasında yer verilen ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimatına ilişkin bilgileri ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve iş bu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve iş bu Sözleşme akdedilmeden önce elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2. Alıcı, iş bu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin verilen ön bilgiler ve bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ürün sayfasında yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.4. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir şahsa/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek şahsın/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.5. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, iş bu Sözleşmede belirtilen niteliklere uygun, mevcutsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve satış bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

 

4.7. Sözleşme konusu ürün bedelinin Satıcı'ya ödenmesinden sonra, alışveriş yapılmış olan kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanıldığının iddia edilmesi durumunda Satıcı, on dört (14) gün içinde sözleşme konusu ürünün mutat kullanım sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar hariç kalmak üzere hasarsız olarak kendisine teslim edilmemesi halinde ürün bedelini iade etmeyecektir.

 

4.8. Taraflar iş bu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.9. İş bu Sözleşmenin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, iş bu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 - ÜRÜNÜN TESLİMAT ŞEKLİ VE KARGO ÜCRETİ

 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim şeklindedir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

 

Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ... TL olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dâhil değildir.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki şahsa/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

 

Satıcı, Alıcı'nın cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün (10) içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade edecek ve yirmi gün içerisinde de malı geri alacaktır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

 

- 385 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 4. maddesi uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza gönderilmiş olan faturanın alt kısmına açılacak iade bölümüne eksiksiz olarak adınızı, soyadınızı, adresinizi yazmanız, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutarı da belirttikten sonra imzalayıp tarafımıza ürün ile birlikte geri göndermeniz gerekmektedir.

 

- Alıcı tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VE SÖZLEŞMELER

 

Alıcı, aşağıdaki ürünler hakkında cayma hakkını kullanamaz:

 

7.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,

 

7.2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,

 

7.3. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

 

"Bu doğrultuda internet sitesinde satışa sunulan aşağıda yer alan kategorilerde yer alan ürünler müşteri tarafından talep edilen ölçü, renk, voltaj, amper üretilmekte olup cayma hakkı kullanılmayacaktır. "

 

1) Trafik Levhaları

2) Direkler

3) Sinyalizasyon Ürünleri

4) Tepe Lambaları

5) Stoper

6) Bariyerler

7) Her tip müşteriye özel baskı yapılan ürün

8) Çizgileme ve Boya Hizmetleri

9) Radar Sistemleri

 

7.4. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

 

7.5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

7.6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

 

7.7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 8 - ÜRÜN BEDELİNİN İADE PROSEDÜRÜ

 

8.1. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa;

 

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarda, Satıcı bankaya iade bedelini tek seferde ödemektedir. Alıcı ise ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. Her ay karta bir iade yansıyacaktır. İade süresi, alıcının iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha sürecek ve bu iadeler mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kredi ya da hesap kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı Alıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. Alışveriş kapıdan ödeme ile ya da havale/EFT ödeme seçenekleriyle yapılmışsa;

 

Bu durumda iade Alıcının belirttiği hesaba, hesabın fatura adresindeki kişinin adına olması şartıyla havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

 

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME

 

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 

İş bu 10 maddeden ibaret Mesafeli Satış Sözleşmesi taraflar arasında .. / .. / .... tarihinde tarafların elektronik ortamdaki kabul beyanları ve onayıyla kurulmuş olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI
Unvanı : Elektrostart Elektronik Ve Mak. San A.Ş. (elektrostar) 
Adresi : OĞLANANASI ATATÜRK MAH. Cadde/Sokak:2 CAD. No:129 Menderes 35000 İzmir TÜRKİYE
Tel : (232) 253 56 96
E-Posta : bilgi@elektrostart.com

 

ALICI
Adı, Soyadı / Unvanı : ......
Adresi : ......
Tel : ......
E-Posta : ......
Tarih : ......
Sipariş Kodu : ....

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.